Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k menu

O PROJEKTU

Projekt „Přeshraniční zásahy jednotek Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v případě katastrof“

Team ÖsterreichRakousko má velmi rozsáhlou a profesionální dobrovolnou základnu. V ochraně při katastrofách v roce 2007 vyvinul Rakouský červený kříž a Ö3 nástroj, kterým může velmi efektivně koordinovat spontánní dobrovolnou pomoc při katastrofách. Tento "Team Österreich" je stále dostupný pomocí početné databáze edukovaných dobrovolníků. I v ČR existují dobrovolné síly, které podporují při katastrofách profesionální síly, ale dobrovolné síly v Rakousku a ČR nejsou při oboustranných požadavcích úplně dostatečné. Proto musí být tyto společné oblasti provázány, aby došlo k výměně zkušeností a došlo k zlepšení přeshraniční spolupráce.

Team ÖsterreichV rámci projektu byla vytvořena koordinovaná základna velkého množství dobrovolníků, nesoucí název TEAM MORAVA, kteří budou schopni zapojit se do řešení mimořádných a krizových situací v Jihomoravském kraji.  Tito dobrovolníci budou zaregistrováni do databáze, kde budou seřazeni podle oblasti, ve které budou nasazeni při řešení mimořádné události (technické práce - protipovodňová opatření, zdravotní – pomoc při třídění nemocných, psychosociální). Dobrovolníkům bude poskytnuto školení: BOZP, základy poskytování první pomoci a dále pak speciální školení dle zařazení do jednotlivých skupin pomoci. K rychlé aktivaci dobrovolníků bude zaveden SMS systém, který umožní díky vytvořené databázi dobrovolníků v jednotlivých pracovních skupinách svolávat dobrovolníky pomoci SMS zpráv v případě vzniku mimořádné události.

Partneři projektu:

Hlavním partnerem projektu (leader partner) je Rakouský červený kříž, projektovým partnerem 1 je Jihomoravský kraj, projektovým partnerem 2 je Dolní Rakousko a projektovým partnerem 3 je Diecézní charita Brno.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je především zvýšení citlivosti obyvatelstva ke krizové připravenosti a zlepšení možnosti spolupráce s cílenou přípravou nasazení dobrovolníků v krizových situacích v příhraničních oblastech.

Neméně důležité je potom rozšíření současné základny dobrovolníků na ochranu před katastrofami a vytvoření jasných komunikačních a kooperačních struktur mezi neorganizovanými a organizovanými dobrovolníky v pohraničí.

 

Společně dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen.
 

Fotogalerie

Kdo je Team Morava O projektu