Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k menu

KDO je TEAM MORAVA

TEAM MORAVA je skupina lidí, kteří chtějí pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Základ tvoří pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Brno a jejich oblastní zastoupení - Blansko, Břeclav a Znojmo. Týmy fungují již několik let. Každý člen týmu prochází vstupním a poté průběžným školením a vzděláváním. Současně se účastníme jednotlivých cvičení se složkami Integrovaného záchranného systému.

V důsledku stále častějších katastrof a živelních událostí jsme se rozhodli rozšířit základní týmy o dobrovolníky z řad veřejnosti. Noví dobrovolníci, kteří se registrovali do TEAMU MORAVA na adrese http://www.teammorava.cz, jsou zařazeni do databáze. Následně absolvují základní kurzy pomoci při mimořádných událostech. Mimořádnou událostí se rozumí např. nouzová evakuace a zásobování obyvatelstva při hromadných neštěstích, živelních katastrofách. Při těchto událostech zaměřujeme naši pomoc při distribuci drobné materiální pomoci, komunikujeme se zasaženými lidmi a mapujeme jejich potřeby. Současně pomáháme i manuálně jako např. plnění pytlů pískem, zabezpečování domácností, odklízení naplavenin apod.

„Společně dosáhneme více“

Fotogalerie

Kdo je Team Morava Kdo je Team Morava